Nagawczyna 42a,
39-200 Debica

Sygnalizacja pożaru

Systemy Sygnalizacji Pożaru są najważniejszymi systemami bezpieczeństwa instalowanymi we współczesnych bduynkach. Ich celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych dóbr.

ZADANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP:

  • Wczesne wykrycie pożaru na podstawie detekcji dymu, płomienia lub temperatury poprzez detektory: punktowe, liniowe, zasysające
  • Szybkie powiadomienie użytkownika oraz służb ratunkowych o pożaże
  • sygnalizacja innych zdarzeń niebezpiecznych takich jak wyciek gazów, wzrost temperatury itp.
  • Współpraca i sterowanie innych systemów instalacji budynkowych takich jak SYSTEMY ODDYMIANIA:
    • Wymuszone lub grawitacyjne oddymianie obiektu za pomocą klap
    • Wspomaganie wentylacji w czasie zagrożenia
  • Współpraca z DŹWIĘKOWYMI SYSTEMAMI OSTRZEGAWCZYMI
  • Współpraca z systemami gaszenia